เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

ประกันสินค้าตามระยะเวลาการรับประกันตามอายุการรับประกันของสินค้า และเงื่อนไขตามกำหนด เริ่มนับระยะเวลาการรับประกัน อ้างอิงจากวันที่ในเอกสารใบส่งสินค้าเท่านั้น

  1. งดประกันสินค้า กรณี ปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน ผิดวิธี ผิดประเภท
  2. สินค้ามีร่องรอยจากการเกิดอุบัติเหตุ รอยแกะขีดข่วน , มีคราบน้ำ , รอยร้าว , รอยแตก , หัก
  3. การใช้ผิดวิธี มีการดัดแปลงอุปกรณ์ ส่งผลให้สินค้าเกิดความเสียหาย

กรณีดังกล่าว จะไม่ถือว่าอยู่ในข้อตกลงของการรับประกัน

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า

ทางร้านจะทำการเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

  1. สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  2. สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือผิดขนาด
    โดยที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายยี่ห้อสินค้า อุปกรณ์ภายในกล่อง รวมถึงเอกสารคู่มือต่างๆยังคงอยู่ และบรรจุ ในกล่องบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่ร้าน นำส่งต่อลูกค้า

กรุณาถ่ายวิดีโอตอนแกะกล่องพัสดุ และเช็คสินค้าทุกครั้ง หากไม่มีวิดีโอมายืนยันกรณีสินค้าเสียหายหรือสินค้าไม่ครบทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับประกันเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน (นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า)